כניסה לחברים רשומיםההשלכות הכלכליות של המבנה הדמוגרפי
נייר העבודה מקשר בין המצב הדמוגראפי במדינת ישראל לבין מאפיינים כלכליים שלה, ובפרט שיעור הצמיחה והתוצר לנפש. שתי אוכלוסיות במדינה, אוכלוסיית הערבים והאוכלוסיה החרדית, בעלות שיעור פריון גבוה והשתתפות נמוכה בשוק העבודה, ביחס לקבוצת הרוב, גורמות למעשה להגדלת הנטל הכלכלי על קבוצת הרוב, כמו גם להורדת התוצר לנפש והצמיחה במשק הישראלי, בהשוואה למדינות מפותחות. הנייר מציג שלושה מתווים אפשריים בנוגע למקומן של שתי הקבוצות הנזכרות בשוק העבודה: תוואי ההמשך – בו לא ננקטים אמצעים לשינוי המצב, שיעור אוכלוסיות אלו במדינה הולך וגדל וכך גם הנטל על אוכלוסיית הרוב. בנוסף, הפער בין התוצר לנפש והצמיחה במדינת ישראל לבין אלו של האיחוד האירופי וארה"ב הולך וגדל. תוואי של השקעה בחינוך, באמצעותו יוגדל שיעור ההשתתפות של שתי הקבוצות בשוק העבודה, שיעור הפריון שלהן יקטן, והפער בין ישראל והאיחוד האירופי יצומצם עד לביטולו המוחלט. התוואי האלטרנטיבי, לפיו ההשקעות בחינוך אכן יביאו ליתר שילוב בשוק העבודה, אולם ללא הורדת שיעור הפריון של שתי האוכלוסיות הללו. תוואי זה עדיין צפוי להביא לעליה בתוצר לנפש וצמיחה הלאומית. שני המתווים האחרונים צפויים גם להביא לצמצום של הנטל המוטל על אוכלוסיית הרוב.
  ההשלכות הכלכליות של המבנה הדמוגרפי
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד