כניסה לחברים רשומיםעתיד מערך המילואים

מיצוב שירות המילואים בתפיסת ביטחון מתעדכנת
אלוף גבי אשכנזי

מערך המילואים הינו חלק אינטגראלי וחשוב מצה"ל, ומהווה כוח משלים לצבא הסדיר. מתוך הכרה בחשיבותו של כוח זה, מחד, ומאידך בנטל אשר הוא נושא עליו, נעשים בצה"ל ניסיונות להקלת העומס מעל חיילי המילואים, תוך העברת מספר מקסימאלי של פעולות לאחריות היחידות הסדירות. במקביל, עולה הצורך להכיר בתרומתו של המיעוט המשרת במילואים ולפצותו על תרומה זו.

אנשי המילואים בצה"ל – מציאות נמשכת
גדעון שפר

שינוי הרכבו של צה"ל והפיכתו לצבא מקצועי עדיין איננה בגדר אפשרות קבילה במצב הקיים כיום. הכרה בכך משמעה המשך השירות הסדיר בצבא, כמו גם שירות המילואים. מתוך הכרה בקשיים אשר יוצר שירות המילואים יש לנסות לצמצם ככל הניתן את הקריאה לשירות, ובמקביל יש לדאוג לתגמול הולם של המשרתים.

מערך המילואים והחברה הישראלית – מגמות, רפורמות ומהלכים נדרשים
ד"ר אריאל היימן
המשרתים במילואים כיום חשופים ליחס דו ערכי – מחד, הצבא ורשויות המדינה הקוראים להתייצבות בשירות המילואים ומדגישים את חשיבותו, ומנגד, הסביבה החברתית אשר מביעה יחס מזלזל במשרתים במילואים, המתבטא, בין היתר, בהערמת קשיים מצד חברות וגורמים ציבוריים על הפרט היוצא לשירות. שני שינויים עיקריים נעשים בשנים האחרונות בצה"ל להתמודדות עם בעיה זו – שיפור מבנה מערך המילואים ושיפור היחס אל הפרט המשרת. חשוב להבין עי האחריות לטיפול בפנים האזרחיים השונים של שירות המילואים מוטלת על רשויות השלטון.

תמורות במערך המילואים: השלכות ארגוניות וחברתיות אפשריות
פרופ' סטיוארט כהן

צה"ל מבצע כמה תמורות במערכת המילואים שעיקרן: צמצום מספר המגויסים, שיפור התגמול הניתן למגויסים והגדרה ממוקדת יותר של מערך המילואים. השינויים המבוצעים צפויים לבוא לידי ביטוי במישורים הארגוני והחברתי, בעיקר על ידי שיפור רמת תדמיתם המקצועית ורמת המומחיות של המשרתים במילואים, מה שיביא למגמת התמקצעות גם בצבא הסדיר.

שירות המילואים והחברה הישראלית: שורשי המשבר הנוכחי וכיצד הרפורמות המוצעות יחריפו אותו בעתיד.
ד"ר יגיל כהן.

במערך המילואים של צה"ל כיום קיימת סתירה פנימית בין הרצון לצמצם בהוצאות הצבא ובין התוצאה שהיא הטלת הנטל על מספר מצומצם של משרתים. הפיתרון המוצע הוא מעבר הדרגתי לשירות מילואים התנדבותי מקצועי. אולם, שינוי זה עשוי להביא להתהוות צבא של פריפריות חברתיות, המנותק מרובו של העם. על כן, יש מקום לביצוע רפורמה רצינית ומקיפה יותר של מערך המילואים בצה"ל.

  עתיד מערך המילואים
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד