כניסה לחברים רשומיםסקרים

 

מהי הדרך היעילה ביותר מנקודת ראותה של המידה לשמר את יכולותיה של התעשיה הביטחונית?

היכן לדעתך צריכה לעבור גדר ההפרדה?

מהו לדעתך מקומו העתידי של שירות המילואים?

היה ותבחר ישראל במהלך חד צדדי חד פעמים או הדרגתי עליו להסתכם :

לדעתך לאור תנאי הזירה החדשים ומגבלות התקציב ולטובת הסטות בתוך תקציב הביטחון, האם לצמצם את הסד"כ?

דרג את מידת הסכמתך למשפט: "כאשר המצב הביטחוני דורש זאת, מוצדק להכביד את נטל המיסים?"

באיזו מידה הצורך להקל על העומס הביטחוני ועל תקציב הביטחון צריך להיות שיקול לזרז מהלכים להסדר מדיני?

האם אני מאמין שגם בעתיד ישראל תתמודד בהצלחה עם האתגרים שיוצבו לפניה?

אם יתברר שהפלשתינאים אינם מסוגלים לקדם את מפת הדרכים מה עדיף לישראל?

איזו חלופה נראית לך כרצויה ביותר כדי לנטרל את האיום הגרעיני?

 איזו חלופה לדעתך סביר יותר שתתממש?

 איזו חלופה היא לדעתך הכדאית ביותר לישראל?

עבור לתוכן העמוד