כניסה לחברים רשומיםעקיבא תור, ראש מחלקת קהילות יהודיות, משרד החוץ
 

הפורום היהודי העולמי הינו יוזמה של נשיא מדינת ישראל למתן מענה לאתגרים החיוניים העומדים בפני העם היהודי בדורנו. 

אם נדבר ביתר כנות: זוהי יוזמה הנועדת להתמודדות עם המשבר הנוכחי בחיים היהודיים. 

יוזמה זו הינה מוכוונת פעולה. כוונתנו היא לצייד את העם היהודי בכלי יעיל בעל יכולת לחולל שינוי טרנספורמטיבי,  אשר יאפשר לכולנו יחד – ישראלים ולא ישראלים, המנהיגות הממוסדת ומיטב המוחות בעמנו -  לעצב אסטרטגיה משותפת לבלימת ההידרדרות בחיים היהודיים וברוח העם, ולפתח תוכנית אפקטיבית להתחדשות. 

משרד החוץ תומך ביוזמה זו ויסייע ליישמה בשל נחיצותה וחשיבותה לעם היהודי. 

העולם היהודי שרוי במצב משברי. יש שלא אוהבים לומר זאת, אולם תהיה זו חוסר אחריות להכחיש. 

מה אופיו של המשבר? המשבר כולל ארבעה היבטים:  

·          התמעטות דמוגראפית של העם היהודי 

·          ירידה בהתמצאות בתרבות יהודית  

·          היחלשות בקשר בין ישראל לתפוצות, במיוחד בקרב הדור הצעיר. 

·          משבר מנהיגות באופן ההתמודדות עם תופעות אלה. 

התמעטות דמוגרפית 

·          זוהי עובדה מוכחת שמחוץ לתחומי ישראל, העם היהודי מתמעט והולך. 

·          נישואי התערובת בארה"ב, רוסיה, אוקרינה והונגריה הם מעל חמישים אחוזים. 

·          קצב הילודה בקהילות מחוץ לישראל הם מתחת לשיעור התחלופה  

·          חוץ מגרמניה, אוסטרליה, וקנדה: אין קהילה יהודית בתפוצות הנמצאת בתהליך של צמיחה מספרית – וגם אלה שהוזכרו גדילות כתוצאה מהגירה, ולא מתוך תהליך דינאמי פנימי. 

·          הקהילות הגדולות באירופה ואמל"ט – צרפת, אנגליה וארגנטינה – חוות כולן  דלדול מספרי. 

·          התחזיות ארוכות הטווח מעידות על העמקה של מגמות אלה. 

כאן יש לומר מספר מילים אודות הפולמוס שמתחולל בימים אלה בין דמוגרפים בנוגע למספר היהודים החיים היום בארה"ב: 

ברי הפלוגתא הם אנשי מדע הגונים המאמינים בעמדותיהם באמת ובתמים. אבל יש מקום לשאול - האם זו מחלוקת לשם שמים? – כלומר האם הויכוח מחדד את יכולתנו לעצב מדיניות נבונה? או שמה זוהי מחלוקת שאינה עתידה להתקיים: מחלוקת שמסיטה אותנו מהמטרה הנכונה ומטשטשת את נחישותנו לגבש דרכי פעולה נוקבים. 

ירידה באוריינות יהודית 

האוריינות היהודית אינה מתרחבת באופן מהותי – לא מחוץ למדינת ישראל, ואולי גם לא בתוכה. 

·          פחות משליש מצעירי יהודי אמריקה לומדים בבתי ספר יומיים – ומתוכם 85% יוגדרו כאורתודוקסים. 

·          הנטל הכלכלי העצום על המשפחה היהודית המחנכת את בניה ובנותיה במסגרות יהודיות נשאר ללא מענה – למרות המשאבים הפיננסים האדירים של יהדות ארה"ב כקולקטיב.  

למרות שכולם יודעים שהמפתח להמשכיות הוא מתן חינוך יהודי – ישנו שיתוק מערכות בטיפול מעמיק בסוגיה זו. 

·          כאן בישראל, מצב האוריינות היהודית אינו מזהיר. מסקנות וועדת שנהר הגיעו כבר לגיל בר מצווה ואינן מיושמות עד עצם היום הזה. למרות שכולם מכירים בצורך, איננו עדים למאמץ הולם להכניס תכני תרבות יהודים לבתי ספר הממלכתיים בארץ. 

·          ולסיכום נקודה זו – מצב השפה העברית: למרות הצלחתה המדהימה כשפת אזרחי ישראל, אתרע מזלה כשפת העם היהודי. השפה העברית איננה מתקרבת עדיין לתפקיד שמילאה שפת היידיש בזמנה כדבק המאחד את יהדות אשכנז. 

ההיבט השלישי של המשבר קשור להיחלשות הקשר בין ישראל לבין קהילות הפזורה, במיוחד בקרב הדור הצעיר. 

·          לא יאומן כי יסופר: שני שליש מיהדות ארה"ב לא דרכה כף רגלם בישראל מעולם - (אנו זקוקים לתוכנית "תגלית" לבוגרים) 

·          הישראלי המצוי אינו מכיר את בן התפוצות באופן מעמיק. ישראלים צעירים, בדומה לצעירים יהודים בפזורה, אינם חשים מספיק את תחושת השתייכותם לעם עולם, ואינם מודעים למחויבויות הכרוכות בכך. 

·          יש היחלשות בתחושה של "כלל ישראל" - או מה שנהוג בשפת חלק מאנשי המקצוע לכנות היום "עמיות יהודית". 

תכניות "תגלית" ו"מסע" הן דוגמאות בולטות לתחילת תגובה אסטרטגית ראויה – אם כי אין בכל אחת מהן מענה דיו: "תגלית" מוגבלת מבחינה תקציבית, ו"מסע" מתקשה עדיין לעמוד ביעדים. 

ההיבט הרביעי של המשבר הוא המשבר במנהיגות היהודית:  

·          העולם היהודי מאורגן היטב, אך מרוב ארגון אינו מצליח להתביית על היעדים החיוניים. 

·          למרות קיומם של ארגונים מצוינים, מנהיגות מסורה, מדינת לאום חזקה וריבונית – חסר לנו חזון-על ותוכנית אסטרטגית להתמודדות עם האתגרים הניצבים לפנינו. 

·          מדוע זה קורה לנו? כאשר נתבונן בתוכניות העבודה של הארגונים העיקריים, של הפדרציות ושל בתי הכנסת, או ברישום של ישיבות הממשלה – נגלה כי כל אחד מארגונים אלו נעול "בהגיון של הארגון". 

הם מתייחסים במסירות ובדאגה למעגל המשויכים להם, אולם חסרה להם מוטיבציה מבנית לקרב את החלקים הבלתי-משויכים, ה-non-affiliated של העם היהודי, ולהושיט יד לאלו אשר בדרכם להתנתק. 

·          חסר לנו דגם אשר יפעל על פי ההיגיון העמוק יותר של העם היהודי: מנהיגות אשר תקדם את הצרכים של העם היהודי במקום הצרכים של מסגרת ארגונית כלשהיא. 

היעד מוכוון-הפעולה של הפורום היהודי העולמי הינו לאסוף יחד את מנהיגות העם היהודי מהארץ ומהתפוצות כדי לגיבוש אסטרטגיה כוללת ומשותפת למתן מענה למצב המשברי הפוקד אותנו. 

כיצד נפעל? 

·          הפורום היהודי העולמי יתכנס בחסות נשיא או נשיאת מדינת ישראל באביב 2008. 

·          הפורום יכנס יחד מאתיים וחמישים דמויות בולטות בחיים היהודים – הוא יכלול את ההנהגה הקהילתית, הפוליטית, הכלכלית, האינטלקטואלית, הדתית, והפילנתרופית של העם היהודי. 

ההשתתפות בפורום תיקבע לפי קווים אלו: 

·          ר' הזרמים ביהדות 

·          חמישים  הפילנתרופיים היהודים החשובים ביותר 

·          ר' הארגונים היהודיים המובילים 

·          מנהיגי  הקהילות הגדולות בתפוצות 

·          הוגים ואנשי רוח מובילים  

·          אישים דגולים מישראל ומרחבי תבל המשתייכים  למוסדות יהודים, וגם אשר אינם משתייכים 

·          דגש יינתן על השתתפות צעירים ונשים 

הפורום היהודי העולמי ישמש כמפגש דאבוס של העם היהודי – אך לא רק. יהיה זה גוף בעל מעמד ומשקל דיו לאמץ תוכנית פעולה נועזת ובעלת מעוף. 

כיצד נכין את הפורום? 

קבוצות מומחים תכנה הצעות מעשיות בעלות יכולת מחולל שינוי. 

נגייס עבור עבודת ההכנה את מיטב המוחות בעולם היהודי, בין אם הם משויכים לארגונים ומוסדות יהודים בין אם לאו – העיקר: היותם אנשים המחויבים להמשכיות היהודית והיותם בעלי כישורים ועצה מהרמה העליונה. 

עבודת ההכנה תתמקד בנושאים הבאים: 

החינוך היהודי – 

·          גיבוש אסטרטגיה להרחיב משמעותית את הנגישות, איכות ונוכחות של החינוך היהודי   

·          סדר פעולות נדרש להכפיל פי שתיים את מספר הצעירים היהודים המקבלים חינוך יהודי 

·          הורדה דראסטית של שכר הלימוד 

·          האם חינוך יהודי חינם הינו יעד בר השגה? 

·          מהי תוכנית-העל להשגת יעדים אלו תוך פרק זמן מוגדר? 

אוריינות יהודית – 

·          כיצד מגדירים "התמצאות בתרבות יהודית"? 

·          אלו יוזמות מתבקשות כדי לקדם אוריינות יהודית במידה הנדרשת לפריחה תרבותית ובלימת התבוללות? 

·          כיצד נרחיב את ידיעת השפה העברית כדי שתיקרא שפת העם היהודי? 

כלל ישראל – אחדות העם היהודי  

·          איך נפעל כדי לחזק את תחושת היותנו עם אחד? 

·          איזו מסגרות עלינו לייצר או לתעדף כדי להעמיק את הקשר בין צעירים יהודים בישראל ובתפוצות, ובין קהילות יהודיות בכל מקום? 

·          (מימון ה"קוהורט" השנתי של "תגלית" – הכישלון שלנו בביצוע זאת הוא אינו מובן ובלתי נסלח) 

הדמוגרפיה היהודית -   

·          כיצד מגדילים את האכלוסיה היהודית מבלי לגרום לקרע דתי? 

·          איזו יוזמות תגרומנה לצמיחה מהותית, ולא רק סטטיסטית? 

החלנו בפעילות הכנה במספר תחומים: 

תוכנית כלכלית של העם היהודי: 

להפוך את החינוך היהודי בתפוצות לנגיש יותר מבחינה פיננסית ע"י הקמת מנגנונים פיננסים ייחודיים והעמדת הלוואות ארוכות טווח, בין השאר, ע"י הקמת "בנק חינוך יהודי". מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, פרופ' בן-ציון זילברפרב שוקד על הכנת תוכנית זו ויוביל את קבוצת המומחים בנדון . 

הקמת ארגון יהודי בינ"ל למתן סיוע הומאניטארי ברחבי תבל:  

מעין World Jewish Peace Corp: 

יוזמה זו אינה בעלת עוצמה טרנספורמטיבית, אולם מדובר ברעיון גדול. הומלץ על הקמת הארגון בדיונים המקדימים. מדובר במסגרת החסרה היום בהוואי היהודי. יש בה כדי להעצים את תחושת השליחות שביהדות  - ונפעל להקים אותה. 

תוכנית לימוד של העם היהודי 

קביעת אוסף הטקסטים אשר על כל יהודי להכיר באשר הוא - ואשר סביבו נוכל להתארגן מבחינת תוכנית להנחלת תכנים. 

מי יבצע את עבודת ההיערכות? מי יגייס את המשאבים הנדרשים לכינוס פורום מוכן היטב? 

·          פרופ' עוזי ארד, ר' המכון למדיניות ואסטרטגיה, מונה ע"י נשיא המדינה לרכז את הפעילות והארגון של הפורום היהודי העולמי 

·          יסייעו בידיו חט' תפוצות של משרד החוץ ומוסדות פילנתרופים יהודים. 

·          הסוכנות היהודית לישראל ויו"ר הכנסת הבטיחו גם את תמיכתם המליאה במימוש יוזמה זו. 

סיכום: 

·          הפורום היהודי העולמי יתכנס באביב 2008 תשס"ח בחסות נשיא מדינת ישראל במתכונת בעלת משקל ומעוף לחולל שינוי. 

·          הפורום יקדם תוכנית עבודה המתמקדת ביעדים החיוניים ובעלת עוצמה טרנספורמטיבית. 

·          הפורום יושיט יד לחלקים הבלתי-משויכים בעם היהודי ויגבש אסטרטגיה מעשית ובעלת עוצמה לבלימת הידרדרות דמוגראפית ותרבותית ולחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות. 

·          העם היהודי מצוי במשבר, אולם יש לנו אימון ביכולותינו כעם עולם עתיק לגבש כלים יעילים להתחדשות. 

·          כינוס הפורום היהודי העולמי יבטא את אחדותנו כעם, ואת מחויבותנו המשותפת להתמודדות עם אתגרי העתיד היהודי. 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד