כניסה לחברים רשומיםמר מוחמד דרוושה

אתחיל בחשיבות הערכית של העניין ולא בביטחונית. ישראל לא יכולה להסתתר מאחורי תירוץ המדינה הצעירה. על הערבים לקבל גישה פוזיטיבית לעתיד. בכדי לחזק את ערך הדמוקרטיה האמיתית, יש להתבסס על הערכים ממגילת העצמאות, ולהחיל זהות לאומית-ערבית בריאה. מהלך כזה יכול להדגים את בריאותה וחוזקה של ישראל.  

 

מצב קיים ביחסי יהודים ערבים: 

*       הסכסוך האזורי מזין את השיח והמתח האזרחי 

*       מעמד משפטי, ציבורי ופרלמנטארי מופלה 

*       אפליה כלכלית שמונעת ניצול הפוטנציאל 

*       הסתה וגזענות שתוצאתה בין היתר מות 40 אזרחים 

*       מערכות מוניציפאליות, חינוך, תרבות, דת ורווחה כושלות ונשלטות ע"י נציגי הרוב.  

*       ההשתלבות המרחבית במזרח התיכון נחשבת לבגידה 

*       מתח פנימי ואלימות עדתית ומקומית 

 

סיכוני המצב הקיים: 

*       המערכת הדמוקרטית ומדינת החוק אינה נותנת מענה להידרדרות במעמד האזרחים הערבים (אי העמדה לדין שוטרים ואזרחים שהרגו 40 אזרחים מאז אירועי אוקטובר, פסיקות בג"צ והמלצות ועדת אור לא מכובדת..) 

 

*       העברת השיח על זהות המדינה מהמרחב האזרחי למרחב המדיני.  

 

*       האפליה הכלכלית מעמיקה את העוני ופוגעות בפוטנציאל הפיתוח הכלכלי והצמיחה. נוצרו שתי כלכלות  נפרדות וסוגי הון אנושי שונים. 

*       חקיקה גזענית (קק"ל, האזרחות, מגבלות על חופש הפעולה הפוליטי) 

 

*       נתק פוליטי תרבותי: החרמת בחירות, הדרה מהשיח בתקשורת, מערכת ההשכלה גבוהה דוחקת באלפי סטודנטים לירדן,  החרמת הבחירות לראשות הממשלה 2001) 

 

*       אלימות פנים חברתית (אירועי מג'אר, טייבה, נצרת, מצב הנשים..). 

 

אני שואל מתי ישראל תעבור תהליך ישראליזציה? 

 

אני מדגיש את החשיבות הכלכלית של העניין אשר תשתלם לכיס של כל אחד מכם. יש למצוא דרך לקלוט את הערבים מבחינה כלכלית. הקרע בין יהודים לערבים עודנו מוגבל מבחינת אלימות פיזית. ככל שנבנה יותר אמון וביטחון, שיווין הביטחון האישי יגבר. יציבות חברתית תמנע הידרדרות. ישראל יכולה רק להרוויח מיחסים טובים עם ובין אזרחיה. סיפוח חיים משותפים יפגין כלפי האזור כי ישראל חפצה בנרמול היחסים עם העולם הערבי.  

 

שינויים נדרשים: 

*       שינויי חקיקה שיכירו בזכויות רוב מיעוט תוך הידברות אמיתית בין הנהגות שני הציבוריים 

*       הגנה על זכויות אזרח ואדם, כולל שוויון והפרדת דת ממדינה. 

*       חלוקה הוגנת של משאבי המדינה החומריים, כולל קרקע. 

*       הכרה בזכויות היסטוריות, כולל פליטים וירושלים..  

*       הכרה בקשר הדתי, ותרבותי למרחב הערבי ולעם הפלסטיני 

*       ניהול עצמי של מערכות תרבות, חינוך, לשון ודת מאבק בגזענות ובאלימות גזענית 

*       מערכת סמלים שתשקף את המציאות של רוב -מיעוט 

 

 

יש לגייס את כולם לאינטרס משותף זה, כולל חברה אזרחית. יש צורך בחזון משותף לכלל האזרחים. יש צורך בהידברות עם מנהיגות ערבית. יש ליצור מרחבים משותפים בין המגזרים. יש לנקוט צעדים בוני אמון כלפי האוכלוסייה הערבית.  

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד