כניסה לחברים רשומיםהשופט פרופ' אהרון ברק

60 שנות המדינה הם גם 60 שנות שיפוט במדינה, כשם שאנו שואלים מה השיגה המדינה אנו שואלים מה השיגה השפיטה, התשובה מרשימה. במשך שישים השנים הללו הקימו דורות של שופטים מבנה מפואר ל מערכת שיפוט, בנו שיטת משפט מקיפה ומקורית. הם שמרו על עצמאותם האישית. הם עשו כל זאת בתנאים קשים: הם עשו זאת בתנאי לחימה ובמצבים  של חוסר יציבות חברתית וכלכלית. הם עשו זאת בלא מסורת ממלכתית ושיפוטית. הם נעזרו במסורת התרבותית של מורשת ישראל, שליוותה אותנו בכל מסענו על פני ההיסטוריה שלנו, הם שאבו את רעיונותיהם מהצרכים של הזמן והמקום. 

 

ישראל כדמוקרטיה 

אנו גאים באופייה הדמוקרטי של מדינתנו. אנו מרבים להדגיש כי לנו ולדמוקרטיות מערביות ערכים משותפים ותפיסות יסוד משותפות. בתי המשפט הם אלו שנתנו לנו את ערכי היסוד האלה את זכויות האדם את ביסוס הדמוקרטיה את ההכרה בהפרדת הרשויות בעצמאות הרשות השופטת בשלטון החוק, בצדק, במוסר, ובמורשת ישראל. 

 

כמובן ללא תשתית חקיקתית מתאימה פרי תרומתה של הכנסת, דבר זה לא היה מתאפשר, כמובן בלא נכונות של הציבור הישראלי להפנים ערכים אלה דבר זה לא היה מתממש ללא כל אלה היו הלכותיו של ביהמ"ש כרטוריקה ללא פרקטיקה. 

 

בסופו של דבר "לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" בשנה ה-60 לעצמאותנו אנו מתגאים בצבאנו, במדע שלנו, במיזוג הגלויות ובהישגינו החברתיים מן הראוי שנתגאה גם בשפיטה שלנו אשר תרמה לגיבוש הדמוקרטיה המהותית שלנו וביססה את דרכי היסוד.  

דומה כי החזון של היותנו כאור לגויים מתגשם בתחומי השיפוט יותר מאשר בתחומים אחרים הלכות רבות שנפסקו אצלנו הן מהמתקדמות והחשובות בעולם כולו. 

 

תרומתו של המשפט הישראלי למשפט העמים 

במשך 60 שנות המדינה תרמנו תרומה חשובה לתרבות המשפטית אציין מספר עניינים. 

1.       ההלכה הפסוקה הישראלית פרי רוחו של השפיטה הישראלית ובראשה ביהמ"ש העליון תרמה תרומה חשובה לפיתוח מוסדות וענפי משפט שונים שיש בהם קידום בחשיבה בגדרי התרבות המשפטית המערבית למשל פיתוח עקרון תום הלב, עוולת הרשלנות, דיני המשפחה האזרחיים, ועוד'  

2.       בנינו מוסד חשוב ייחודי שמאפיין את משפטנו והוא ביהמ"ש הגבוהה לצדק מעמדו והשפעתו חורגים מהמסגרת המשפטית הצרה ומשפיעים על מכלול היחסים בין האזרח למדינה ובין הפרט לחברה, תוך שמירה על האינטרסים הבסיסיים של הפרט והכלל גם יחד. בהלכותיו של ביהמ"ש הגבוהה לצדק מתבטא יחס כפול זה שלנו אל המדינה. מצד אחד המדינה היא המסגרת אותה רצינו ומצד שני עשויה לפגוע בפרט ובזכויותיו והמחייבת פיקוח שיפוטי נרחב. אין בנו גישה שלילית כלפי השלטון גיבשנו לעצמנו בפסקי הדין של בג"צ עמדה מאוזנת כלפי המדינה, המאזנת בצורה ראויה בין צרכי הכלל לבין צרכי הפרט. בג"צ חידש חידושים רבים בעלי חשיבות בינלאומית בתחומים רבים. הבג"צ מהווה את מבטחו ל האדם כלפי אפשרות של עוול וקיפוח מצד השלטון.הוא מבטיח את חוקיות השלטון ושלטון החוק הנגישות אליו קלה ותרופתו מהירה. 

3.       יצרנו שיטה מיוחדת לבחירת  שופטים. אלה מתמנים ע"י הנשיא אך נבחרים ישירות ע"י ועדה בת תשעה חברים אשר בה יש רוב לא פוליטי. כך הם נבחרים ע"י מקצועיותם ובהגינות כך יש לנו שפיטה טובה יותר, אובייקטיבית, הוגנת. עצמאית ונקיית כפיים.המודל שלנו הוא מושא לקנאה במדינות אחרות. 

הסכנה להישגים שהשגנו 

משקיף אני אל עבר העתיד וליבי מתמלא דאגה. אינני מודאג מהשינוי עצמו, דשדוש במקום הוא נסיגה. הנני מודע לצורך בשינויים אך השינויים המוצעים כעת אינם השינויים הנדרשים. 

אכן אני מודאג מן התוכן ומן ההיקף של השינויים המוצעים מן האינטנסיביות של השינויים שלא קודם להם כל דיון מקצועי ואף לא שיח ציבורי מינימאלי.  תוצאת השינויים תהיה פגיעה קשה בערכים עליהם מושתת הדמוקרטיה שלנו. 

ראשית , מבקשים להכניס שינויים אשר יבטלו הישגיים מרכזיים בתחום המשפט, ובהם הסבירות, המידתיות, המעמד והשפיטות.  

ביקורת חוקתית על חוקי הכנסת אינה פוגעת בתפקידה של הכנסת כרשות מחוקקת. היא מגינה על העקרונות החוקתיים שהכנסת עצמה קבעה 

שנית, התקפות קשות ובלתי מבוססות על ביהמ"ש העליון והעומד בראשו, נמשכות והולכות. בג"צ מותקף יום יום, שעה שעה.  חוסננו הלאומי אינו מתבסס רק על כוחנו הצבאי אלא גם על ערכינו הדמוקרטיים 

שלישית, מבקשים להכניס שינויים בדרכי בחירת השופטים בדרך של הגברת המשקל של גורמים פוליטיים והקטנת משקלם של השופטים. דבר שיפגע קשות בטיב השיפוט ובעצמאות השופטים. המגמה המודרנית היא בכיוון הרחקת הפוליטיקה מהשפיטה ואילו אצלנו המגמה היא הפוכה. 

 

פונה אני 

לרשות השופטת בכלל ובבית המשפט העליון בפרט, המשיכו בדרככם עשו במסגרת המשפט מרו על ערכיה היהודיים והדמוקרטיים של המדינה הגנו על זכויותיו של כל אדם באשר הוא אדם. את שיש לתקן תקנו את שיש להשאיר ולפתח –השאירו ופתחו.  

 

לקברניטי המדינה אומר : הגנו על המערכת המשפטית אל תתנו יד להצעות השונות אשר ישנו את ייעודה , עץ שגדל והתפתח ישים שנה ניתן לכרות אותו בהנף גרזן אל תתנו לכך לקרות.הימנעות נקיטת עמדת הגנה על הרות השופטת היא התקפה עליה. 

 

לחברי הכנסת אומר: סיימו את מפעל החוקה תנו לישראל חוקה חדשה טובה יותר מחוזקת יותר מחזקת את מוסדות השלטון, המגנה על עצמאותה של הרשות השופטת,השומרת על מעמדו של בית המשפט העליון ונשיאו, חוקה המבטיחה זכויות אדם, שוויון, כבוד הפרט. אל תמהרו להכניס שינויים המוצעים לכם בלא בחינה ובדיקה יסודית. 

 

ולבני החברה הישראלית אומר: יש לנו בישראל רשות שופטת, הוגנת, ישרה ועניינית. רשות שופטת שהצליחה לשמור על זכויות האדם במקום שמדינות רבות אחרות נכשלו. הביטחון הלאומי גדל והתחזק כאשר הכוח הצבאי השען על ערכים דמוקרטיים. הרשות השופטת נתונה עתה בסכנה ופגיעה בתחום אחד תוביל לפגיעה בכל התחומים כולם. אל תתנו לכך לקרות. ישראל ללא בג"צ היא ישראל אחרת, ישראל בלא שיפוט א-פוליטי –היא ישראל אחרת ישראל ללא ביקורת שיפוטית על חוקיותם של חוקים- היא ישראל אחרת  

 

לפני עשר שנים אמרתי: צופה אני אל העתיד בתקווה. משוכנע אני, כי כשם שבית המשפט בישראל שמר ופיתח את הדמוקרטיה הישראלית במשך 50 שנים כן יעשה זאת גם בעתיד. כך אמרתי לפני עשר שנים. 

היום אינני יכול, לצערי, לחזור על דברים אלה. ליבי קשה. הנני מלא דאגה שכן נעשה ניסיון מכוון להחליש את בית המשפט ויתכן שאף לאיים עליו כדי להשפיע בדרך זאת על החלטותיו, לפגוע בעצמאותו ולהנמיך את אופקיו. 

החלשת ביהמ"ש משמעותה החלשת הערכים הדמוקרטים והיהודיים של ישראל החלשת החוסן הלאומי גם יחד התרופפות החישוקים המקשרים אותנו כעם וכמדינה. 

איננו יכולים להרשות לעצמנו את כל אלה. הדמוקרטיה שלנו שברירית מדי. אומר אני דברים אלה בכאב רב. משקיף אני על החברה הישראלית מתוך נקודת מבט שאין בה כל אינטרס אישי. אך ליבי דואב על שנכס לאומי כביהמ"ש נפגע לנגד עיננו. שכן יש לדעת כי ביהמ"ש הוא נכס של העם ומעמדו נתון בסכנה. אם לא נשמור על בית המשפט, הוא לא יוכל לשמור עלינו, אם לא נשמור על הדמוקרטיה שלנו היא לא תשמור עלינו.      

     

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד