כניסה לחברים רשומיםניירות מדיניות וסקרים

תפיסת הביטחון

הצורך בגיבוש מחדש של תפיסת הביטחון של ישראל – אלכס מינץ ושאול שי

האדפטציה כמרכיב בתפיסת הביטחון של ישראל – אלכס מינץ ושאול שי

תפיסת הביטחון ומקומו של הצבא בחברה הישראלית – יואב גלבר

אתגרי הביטחון בישראל בתחום ההתמודדות עם הטרור בהווה ובעתיד – בועז גנור

יחסי אמריקה ישראל – מבט חטוף – זלמן שובל

ההגנה על המים הכלכליים של ישראל – שאול שי

תפיסת הביטחון של ישראל – הגדרות ומאפיינים – דוב תמרי

האביב הערבי ותפיסת הביטחון של ישראל – שאול משעל

מדיניות חוץ אפקטיבית במערך הביטחון הלאומי של ישראל – רונן הופמן

סקר IPS – תפיסות ועמדות הציבור לגבי מדיניות ותפיסת הביטחון – אלכס מינץ

תפיסת הביטחון של ישראל: גיבוש מחדש – אלכס מינץ ושאול שי

 

סימולציית היום שאחרי איראן

 

Prospects for the Iran Nuclear Negotiations - Gary Samore

Simulation Rules – Tommy Steiner

Deterrence Issues After an Agreement: Continuity and Change in Addressing Iranian Nuclear Breakout – Oded Brosh

Rouhani and The Days After a Nuclear Deal – Alireze Nader

Simulation’s Scenarios – Tommy Steiner, Shaul Shay & Alex Mintz

 

ניירות עמדה

China and its Alarmed Neighbors: Some Strategic Considerations – Edward N.Luttwak

Evolving Threats and Strategic Partnership in The Gulf – Anthony H. Cordesman

The United States’ Retreat From the Middle East and Pivot to The Far East is Likely to Intensify – Amitai Etzioni

American public support for Israel: Assessing The Cracks in a Unique Bond – Amnon Cavari

BDS – Strategic Threat or Nuisance – Shavit Matias

The Legitimacy of Israel - Can Nation Branding Affect Change – Noam Lemelshtrich Latar

IPS Survey Iran – Alex Mintz

Palestinians After Reconciliation - Khalil Shikaki

 

מדדי הרצליה לחוסן לאומי – רפי מלניק

המרכיב החברתי של החוסן הלאומי על רקע המו”מ שלא היה – גבריאל בן-דור

סקר רווחה, חלוציות ופילנתרופיה – סקר מינה צמח עבור קרן רוטשילד קיסריה

הפילנתרופיה כמרכיב בחוסן הלאומי – אורי סלונים

השפעת המהפכה הטכנולוגית על ההשכלה הגבוהה – איילת בן-עזר

עתיד האביב הערבי – שאול משעל

לא מנהיגים. נסחפים – רון שחר

מסטארט-אפ לתעשייה – אורי סלונים

האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה בשטחן – גזית גלוב

סקר אסטרטגי מדיני – אלכס מינץ

תג מחיר: תפיסות והשלכות - דוד נחמיאס

 

ניירות סיכום

חדשנות ישראלית בסייבר

נייר מסכם לדיון שהתקיים במסגרת כנס הרצליה ה 14-

 

חדשנות ואתגרים בבטחון החלל

נייר מסכם לדיון שהתקיים במסגרת כנס הרצליה ה 14-

עיבוד ועריכה: אורי סלונים

 

אנרגיה גרעינית לשימוש אזרחי: השלכות על המו"פ הישראלי

נייר מסכם לדיון שהתקיים במסגרת כנס הרצליה ה-14

עיבוד ועריכה: צביה ברון ואורי סלונים

 

הפילנתרופיה במאה ה- 21 והשלכותיה על ישראל: מגמות וכיוונים חדשים

נייר מסכם לדיון שהתקיים במסגרת כנס הרצליה ה-14

 

Iran Nuclear Deal Unlikely to Halt Regional Proliferation

Alan J. Kuperman

עבור לתוכן העמוד